Може би най-добрата притча за отношенията

отношения, забавно

С ирония и чувство за хумор, но дяволски вярно!

Седят си един до друг лъв и бик, похапват си, вечерят.

Звъни жената на Лъва:

– Скъпи, ще се прибираш ли скоро вкъщи?

– Да, скъпа, скоро ще си дойда!

Бикът изръмжал:

– Ами ти, Лъве, си се предал: "Да, скъпа, скоро си идвам!". Ти си царят на животните! А аз ето, по масата – тряс! – мълчи, жено, когато реша, тогава ще си дойда!

При което Лъвът отбелязал:

– Значи, виж, така не може да се сравнява, ти имаш за жена – крава, а аз – Лъвица!