За завистта и злобата

злоба, обида

Мъдра притча за това как да реагирате на завистта, гнева и обидите на околните.

Живял някога един стар мъдър самурай. Имал група ученици и ги учел на мъдрост и боен стил. Веднъж по време на заниманията при него дошъл един млад воин, известен със своята неучтивост и жестокост.

Неговата любима тактика била прийомът на провокацията: той обиждал противника, който излизал от кожата си, приемал предизвикателство, но в яростта и гнева си допускал грешка след грешка и загубвал битката.

Така се случило и този път: воинът подхвърлил няколко обиди и започнал да наблюдава реакцията на самурая. Но самураят невъзмутимо продължавал да води заниманието си. Това се повторило няколко пъти. Когато самураят не реагирал и на третия път, боецът раздразнен се отдалечил.

Учениците внимателно и с интерес наблюдавали процеса. След отдалечаването на боеца един от тях не се сдържал:

– Учителю, защо търпяхте неговите нападки? Трябваше да го предизвикате на битка!

Мъдрият самурай отговорил:

– Когато ви донесат подарък и вие не го приемате, на кого принадлежи той?

– На своя предишен притежател, – отговорили учениците.

– Същото се отнася и за завистта, ненавистта и обидата. Дотогава, докато ти не ги приемаш, те принадлежат на този, който ги е донесъл.