Македонска притча

Македонска притча

Един селянин имал документ, написан на турски език. Той търсил и търсил някой, който би могъл да му прочете какво пише на това парче хартия! Дълго не можал да намери.
Най-накрая срещнал човек със снежнобяла чалма.
— Господине, добри господине! — обърнал се към него селянинът. — За Бога, кажи ми какво е написано в този документ?
— Не мога, синко, да ти кажа, — отговорил минувачът. — Не мога! Не умея да чета!
— Е, как така?! Носиш чалма, а да четеш не можеш?
— Е, ако работата е в чалмата, вземи я, сине мой. Слагай я и прочети своя документ.