Притча за враговете

pritcha-za-vragovete1

„Обичам ви, врагове мои, за това, че ми помогнахте да намеря и бъда себе си, да не се прекланям пред трудностите и по-добре да разбирам хората.”

Източна мъдрост

В една държава толкова вярвали в провидението, че имали такъв обичай: на всеки осъден на смърт, преди изпълнението на присъдата, предлагали да тегли жребий на съдбата. В торбата имало само 2 листчета - "Живот" и "Смърт". Ако осъденият изтеглел първото листче - го помилвали. Ако второто - веднага привеждали присъдата в изпълнение. По този начин у всеки осъден оставала надежда до последния момент, а за съдиите допълнителен гласа "свише" за или против приетото от тях решение.

Случило се така, че един човек започнал свое занимание, то малко по малко разцъфнало, а заедно с успеха му, както често се случва, се появили недоброжелатели. Те първо чрез клевета постигнали арест на човека, а след това и подписването на смъртната му присъда.

Знаейки за това, че осъденият винаги има шанс за спасение, те с измама откраднали от чувалчето листчето с думите "Живот" и добавили второ листче хартия с надпис "Смърт". По този начин враговете не оставили на човека никакъв шанс да се спаси – което и листче да изтеглел, го чакала смъртна присъда.

Но човекът имал и приятели. Те разбрали за интригите на врагове, проникнали в затвора и казали на осъдения, че в торбата го очакват две "смъртни" листчета. Приятелите го посъветвали да разкаже за това на съдиите и да настоява за проверка на чувалчето с жребия.

Но, колкото и да е странно, осъденият се зарадвал на това съобщение, помолил на никого да не разказват за това и съобщил, че това ще го спаси. Приятелите му решили, че на прага на смъртта е изгубил разсъдъка си, но той ги убедил да запазят мълчание.

На следващата сутрин човекът изтеглил жребия на съдбата и... бил освободен.

И приятелите, и враговете, знаейки за двете смъртни присъди в торбата, недоумявали: как той е успял да се измъкне от това, на пръв поглед, безизходно положение

А човекът постъпил така: изтегляйки листчето от чувалчето, той, без да го чете, веднага го глътнал. За съдиите не оставал друг избор, освен да погледнат кое листче е останало в чувалчето. И тъй като там била "Смъртта", то официално се установило, че човекът е изтеглил "Живот".

По този начин враговете му, подготвяйки на човека сигурна смърт, неволно го спасили.

Не забравяйте: врагове и неприятели от лош живот не се появяват. Ако ги имате - значи вие сте достойни за завистта им. А всеки талантлив човек винаги ще има недоброжелатели дори само по силата на това, че на тях не им достига талант.