Вкусът на живота

vkusat-na-zhivota

Един странстващ човек непременно искал да стане ученик на истински Учител и решавайки да провери правилността на своя избор, задал на Учителя такъв въпрос:

– Можеш ли да ми обясниш каква е всъщност целта на живота?

– Не мога, – последвал отговор.

– Тогава поне кажи какъв е неговият смисъл?

– Не мога.

– А можеш ли да кажеш нещо за естеството на смъртта и за живота след смъртта, от другата страна?

– Не мога.

Разочарован, човекът си тръгнал. Останалите ученици, слушайки безмълвни през цялото време, били объркани: как можел техният Учител да се представя в такава неблагоприятна светлина?

Учителят ги успокоил, казвайки:

Каква е ползата от това да знаеш смисъла и целта на живота, ако ти никога не си чувствал неговия вкус? По-добре яж от баницата, отколкото да разсъждаваш за нея.