30-те японски житейски правила

японските закони на живота

Японската култура е известна със стремежа си към простота, чистота и спокойствие, с максималното изчистване на ненужните детайли и предоставяне на място за емоции, мечти, чувства и въображение. Тези привидно просто житейски правила носят в себе си огромен смисъл и не е лошо човек да си ги запази:

 1. Ако проблемът може да се реши не си струва да се безпокоиш за него, ако не може се реши да се безпокоиш е безполезно.
 2. След като помислиш - решавай, а веднъж решил не мисли.
 3. Не задържай заминаващия, не прогонвай идващия.
 4. Бързото е бавно, но без прекъсвания.
 5. Без обикновени хора няма велики.
 6. По-добре е да си враг на добър човек, отколкото приятел на лош.
 7. Слънцето не знае кой е прав и кой крив. То свети и не мисли кого ще стопли. Открилият себе си е като слънце.
 8. Морето е велико, защото приема и малки реки.
 9. Далечният път започва с близкия.
 10. Който пие не знае за вредата от виното, който не пие не знае за ползата от него.
 11. Мъжът и жената трябва да са като ръката и очите. Когато ръката изпитва болка - очите плачат, когато очите плачат, ръката избърсва сълзите.
 12. Дори мечът да ти потрябва веднъж в живота, трябва да го носиш винаги.
 13. Красивите цветя плодове не дават.
 14. Мъката е като протрита дреха – трябва да я оставиш в къщи.
 15. Когато има любов дори белезите от шарка са красиви като трапчинки на бузите.
 16. Никой не се препъва, лежейки в леглото.
 17. Една добра дума стопля три зимни месеца.
 18. Отстъпи път на глупака и лудия.
 19. Когато рисуваш клонка трябва да чуеш дъха на вятъра.
 20. Седем пъти провери преди да се усъмниш в приятел.
 21. Направи каквото можеш, а останалото довери на съдбата.
 22. Прекалената честност граничи с глупост.
 23. Само в дом, в който се смеят, идва щастието.
 24. Победата е за този, който изтърпи половин час повече от противника си.
 25. Случва се и лист да потъне, и камък да плува.
 26. В усмихващо се лице не пускат стрели.
 27. Студен чай и студен ориз са търпими, но студена дума и студен поглед не.
 28. Да попиташ е срамно за минута, да не знаеш е срамно за цял живот.
 29. Ако жената иска нещо силно и през скала ще мине.
 30. Дълбоките реки текат тихо.