Разбираш ли какви са хората?

razbirash-li-kakvi-sa-horata

Веднъж ученик попитал стария си учител:

– Как да се науча да разбирам какви са хората, – на кого да се доверявам и от кого да се пазя?

– Ще ти кажа отначало от кого да се страхуваш, - казал старецът.

– Страхувай се от тези с най-благ външен вид! Когато видиш, че някой ти се кланя, прегръща те и ти показва необикновено разположение, от такъв ти се страхувай повече от всичко!

– Как така, Учителю? – изненадал се ученикът. – Обясни ми!

– Защото той е първият, който ще те предаде! - отговорил старецът с въздишка.

– А на кого да се доверявам? - попитал ученикът.

– Доверявай се на тези, които са открити с теб и ти казват Истината, независимо каква е тя. Тези хора са първите, които ще ти се притекат на помощ!

Старият човек завършил:

– Истинското добродушие винаги е незабележимо, затова е трудно да се различи; но когато го откриеш, то никога няма да те предаде.