Блян

Блян

По тънките граници на твоите сънища

разхождам се боса. Стъпвам на пръсти.

Не смея изобщо да те докосна

от страх, че внезапно ще се събудиш.

А аз ще остана заключена в сънища.

Почти доловима. Прозрачна. Несбъдната.

Почти изветряла на мирис и допир,

на крачка от теб... недосънувана.

По тънките граници на твоите сънища

разхождах се боса. Оставих ти знаци.

В деня ти ме няма, моя любов,

но само на крачка от теб съм в съня ти.

Музиката избра