Нова година

Нова година

Нова година

Годината събира си багажа,

преливат куфарите ѝ от спомени,

едва побира верните приятели,

до тях усмивките, стремежите, сезоните.

Във ъгълче събраха се сълзите,

едни от радост - други пък от болка

и педя място има за мечтите...

без прошката какъв ще е живота?

Два изгрева откраднах за късмет,

добавих стръкчета любов, надежда, вяра.

Тъга приших във края на куплет,

свидетел за това ми е луната.

Запълних всички празноти със щастие,

във вътрешния джоб - кесийка с чудо,

на глас благодарих за всички шансове,

помолих се за здраве и сполука!

Мирослава Тодорова