Хората около нас

horata-okolo-nas

Старец-дервиш* седял около оазис на входа на един град в Близкия Изток. Към него се приближил млад мъж и попитал:

– Никога не съм бил тук. Какви хора живеят в този град?

Старецът му отговорил на въпроса с въпрос:

– А какви бяха хората в града, от който идваш?

– Това бяха зли и егоистични хора. Впрочем, именно затова с радост си тръгнах оттам.

– Тук ще срещнеш пак същите – отговорил му старецът.

Малко по-късно друг мъж се приближил до това място и задал същия въпрос:

– Току-що пристигам. Кажи, старче, какви хора живеят в този град?

Старецът отговорил по същия начин, с въпрос:

– Кажи ми, как се държаха хората в този град, откъдето си дошъл?

– О, бяха гостоприемни, добри хора и с благородни души. Там намерих много приятели и ми беше трудно да се разделя с тях.

– Ще намериш такива и тук – отговорил старецът.

Търговец, който поил наблизо камилите си, чул и двата разговора. И след като вторият човек се отдалечил, той се обърнал към стареца с упрек:

– Как можа на двама души да дадеш два съвършено различни отговора на един и същ въпрос?

– Сине мой – казал старецът, – всеки носи своя свят в сърцето си. Този, който преди не е открил нищо хубаво в този край, откъдето идва и тук няма да намери нищо хубаво. Напротив – този, който е имал приятели в другия град и тук също ще намери верни и предани приятели. Защото, виждаш ли, хората около нас са това, което откриваме в тях.

* Дервишите водят изключително беден и аскетичен начин на живот. Славят се със своята поезия, мъдрост, просветление, медицина и остроумие.