10 ефективни техники да избегнете отговор на нежелан въпрос

Гледали ли сте по телевизията колко майсторски публичните личности избягват нежеланите въпроси? Такива техники владеят политиците, знаменитостите, ... тъщите.
неудобните въпроси
На тях се обучават служителите на спецслужбите, държавните глави. Научете за тях, за да разобличавате манипулаторите или ги ползвайте, но само с благородни цели.

1. Насрещен въпрос

Задайте насрещен въпрос (може по съвсем различна тема от обсъжданата). Нека ви мислят за лошо възпитан, но душевният комфорт е по-скъп. Политиците често го ползват с неудобни журналисти.

2. Въпрос без отговор

Не се стеснявайте да оставите въпросът без отговор, ако той не е коректно поставен. Правете се, че не сте чули или разбрали, за какво иде реч. Парирайте такива въпроси с шега. Хуморът винаги помага.

3. Вода

Разводнявайте, ако имате дар слово. Колкото повече думи, които с нищо не ви обвързват, толкова по-добре. На преките въпроси отговаряйте с купища нищо не значещи, но добре звучащи думи.

4. Уточняващи въпроси

Задайте куп доуточняващи въпроси на всеки зададен. Направете го с искрено изражение на лицето, за да убедите опонента, че истински се интересувате. Това скоро ще го обезкуражи да ви напада с неудобни въпроси.

5. Причина за въпроса

Разберете защо ви се задава точно този въпрос. Каква цел се преследва? Целите са два вида – благородни и зловредни. По този начин вие напълно ще пренасочите вниманието на опонента и дори можете да го накарате да се отбранява.

6. Ласкайте

Ласкайте събеседника, ако не искате да отговорите или просто не знаете отговора. Ласкателството е комплимент с користна цел. Умелото ласкателство е изкуство, което отваря много врати, но се владее от малцина.

7. Похвала

Похвалата винаги е лесен и положителен отговор на почти всеки въпрос. Избягайте от отговора с нея. Похвалете събеседника за находчивостта и невероятния му ум. В потока от хвалби незабележимо го поведете в друга, по-удобна за вас, посока.

8. Обсъждане

Обърнете зададеният въпрос в дискусия, включете околните. Предложете да се обсъди постановката на въпроса, да го преформулирате и плавно превърнете разговора в диспут.

9. Игнориране

Игнорирайте неудобния въпрос с нещо подобно: „Не зная. Дори не съм се замислял над това“. Нагло заявете, че темата ви е абсолютно безинтересна и вместо нея „Да поговорим за вас“.

10. Грубост

Нагрубете събеседника, дайте му да разбере, че преминава позволените граници. В краен случай може да повишите тон и да тръгнете към открит конфликт – целта оправдава средствата.