Мъжът и жената – хиляди разлики

Всеки човек е уникален и неповторим. Няма на света два еднакви камъка, а още повече хора. Но при цялото човешко многообразие има разлики, които веднага се набиват на очи - различията между мъжете и жените.

Различия между мъжът и жената

И то не само по външните, отличителни характеристики на пола. Доказано е, че и жизнените функции при мъжете и жените действат малко по-различно, имат различна степен на интензивност на обмяна на веществата, състав на кръвта, честота на дишането и сърдечен ритъм и т.н.

За да се обоснове и конкретизира твърдението, поднесено в заглавието, ще приведем сравнителни данни от многобройни изследвания, свързани с различията между мъжете и жените, изложени в няколко статии. Това са особености на възприятието, темперамента, логиката и интуицията, нервната система, адаптивността, наблюдателността, взаимоотношенията с околните, интересите, оценките, физически параметри, организацията на мисленето, активността, енергията за работа и предприемчивостта и още много други, в които мъжете и жените се различават значително.

Важна уговорка

Веднага вмъкваме, че става дума за "типични", "осреднени" представители на мъжете и жените. Разнообразието сред едните и другите е такова, че има жени, при които мъжките черти са повече, отколкото при някои мъже. Има и мъже, притежаващи повече "женски" качества от всяка друга жена. Но това са изключения, които, както е прието да се казва, само потвърждават наличието на правилото. Поради това, по-нататък под думата "мъж" или "жена" следва да се разбира определен "типичен" представител на своя пол.

Типичните различия между мъжа и жената

При мъжетеПри жените
логикаинтуиция
обобщениеанализ
възприятие в цялоствнимание към детайла
склонност към абстракцияконкретика
романтикапрактичност
ориентация в пространството и времетоловкост и сръчност на ръцете
техническа насоченостхуманитарна насоченост
мотив постигане на успехмотив отношения с околните
стремеж към лидерствоумение за подчинение
склонност към новаторствоследване на правилата
желание да е първият за една женажелание да е единствена и неповторима

Разлики между мъжът и жената

Сравнение

В сравнение с жената, мъжът е по-...В сравнение с мъжа, жената е по-...
рационаленчувствителна
твърдмека
сдържанемоционална
суровотзивчива
решителен, склонен на рисквнимателна
уверен в себетревожна
агресивенсъстрадателна
предприемчивизпълнителна
активенстарателна
индивидуалистколективистка
затворенобщителна
мълчаливразговорчива

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО

Във възприятията на мъжа главно място заема това, което той вижда. При жените преобладаващата част от впечатленията са свързани с възприемането на речта. Не е случайно клишето, че "мъжът обича с очите, а жената - с ушите си".

По бързина на възприятията и душевна подвижност жената значително превъзхожда мъжа. Жените, примерно, четат по-бързо от мъжете и по-добре, с по-големи подробности излагат прочетеното. Смятат обикновено по-бързо от мъжете и по-добре запомнят.

ИНТУИЦИЯ

Мъжът схваща и оценява ситуацията в цялост, а жената по-скоро фокусира вниманието си към детайлите.

Интересно е да се наблюдава как, примерно, жените и мъжете постъпват при закупуване на книги. Мъжете (повечето) задължително поглеждат предимно съдържанието. Жените по-скоро са склонни да отворят книгата, да разгледат няколко страници и да видят какво има там. Впечатлението от тези страници определя и избора им - да купят или не.

В подкрепа на интереса към детайлите жената е значително по-наблюдателна от мъжа и това служи за източник на прословутата женска интуиция. Чест аргумент от арсенала на дамите е: "Аз усещам, че е така".

Това чувство в повечето случаи не подвежда жената. Ако тя каже: "Чувствам, че той си има някоя" (като се има предвид съперница) – в 90% от случаите се оказва права, макар и да не е в състояние да приведе никакви аргументи в доказателство на това тревожно обстоятелство. Още Ръдиард Киплинг е отбелязал, че: "Женската интуиция притежава по-голяма точност, отколкото мъжката увереност".

Едновременно с това тестовете показват, че процентът на женските попадения "в десетката" не е по-малък от процента на мъжките попадения, при това чрез използване на строг логически анализ. Загубата на време и усилия при единия и другия случай е очевидна и можете да я прецените сами.

разлики мъж жена

Повишеното внимание на жената към подробностите и детайлите води понякога до там, че увлечена от дреболии, тя не забелязва главното или най-важното.

– Къде беше днес, миличка?
– При английската кралица.
– Какво видя в двореца?
– Видях мишка на килима.