Мъжът и жената – хиляди разлики

Всеки човек е уникален и неповторим. Няма на света два еднакви камъка, а още повече хора. Но при цялото човешко многообразие има разлики, които веднага се набиват на очи - различията между мъжете и жените.

Различия между мъжът и жената

И то не само по външните, отличителни характеристики на пола. Доказано е, че и жизнените функции при мъжете и жените действат малко по-различно, имат различна степен на интензивност на обмяна на веществата, състав на кръвта, честота на дишането и сърдечен ритъм и т.н.

За да се обоснове и конкретизира твърдението, поднесено в заглавието, ще приведем сравнителни данни от многобройни изследвания, свързани с различията между мъжете и жените, изложени в няколко статии. Това са особености на възприятието, темперамента, логиката и интуицията, нервната система, адаптивността, наблюдателността, взаимоотношенията с околните, интересите, оценките, физически параметри, организацията на мисленето, активността, енергията за работа и предприемчивостта и още много други, в които мъжете и жените се различават значително.

Важна уговорка

Веднага вмъкваме, че става дума за "типични", "осреднени" представители на мъжете и жените. Разнообразието сред едните и другите е такова, че има жени, при които мъжките черти са повече, отколкото при някои мъже. Има и мъже, притежаващи повече "женски" качества от всяка друга жена. Но това са изключения, които, както е прието да се казва, само потвърждават наличието на правилото. Поради това, по-нататък под думата "мъж" или "жена" следва да се разбира определен "типичен" представител на своя пол.

Типичните различия между мъжа и жената

При мъжете При жените
логика интуиция
обобщение анализ
възприятие в цялост внимание към детайла
склонност към абстракция конкретика
романтика практичност
ориентация в пространството и времето ловкост и сръчност на ръцете
техническа насоченост хуманитарна насоченост
мотив постигане на успех мотив отношения с околните
стремеж към лидерство умение за подчинение
склонност към новаторство следване на правилата
желание да е първият за една жена желание да е единствена и неповторима

Разлики между мъжът и жената

Сравнение

В сравнение с жената, мъжът е по-... В сравнение с мъжа, жената е по-...
рационален чувствителна
твърд мека
сдържан емоционална
суров отзивчива
решителен, склонен на риск внимателна
уверен в себе тревожна
агресивен състрадателна
предприемчив изпълнителна
активен старателна
индивидуалист колективистка
затворен общителна
мълчалив разговорчива

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО

Във възприятията на мъжа главно място заема това, което той вижда. При жените преобладаващата част от впечатленията са свързани с възприемането на речта. Не е случайно клишето, че "мъжът обича с очите, а жената - с ушите си".

По бързина на възприятията и душевна подвижност жената значително превъзхожда мъжа. Жените, примерно, четат по-бързо от мъжете и по-добре, с по-големи подробности излагат прочетеното. Смятат обикновено по-бързо от мъжете и по-добре запомнят.

ИНТУИЦИЯ

Мъжът схваща и оценява ситуацията в цялост, а жената по-скоро фокусира вниманието си към детайлите.

Интересно е да се наблюдава как, примерно, жените и мъжете постъпват при закупуване на книги. Мъжете (повечето) задължително поглеждат предимно съдържанието. Жените по-скоро са склонни да отворят книгата, да разгледат няколко страници и да видят какво има там. Впечатлението от тези страници определя и избора им - да купят или не.

В подкрепа на интереса към детайлите жената е значително по-наблюдателна от мъжа и това служи за източник на прословутата женска интуиция. Чест аргумент от арсенала на дамите е: "Аз усещам, че е така".

Това чувство в повечето случаи не подвежда жената. Ако тя каже: "Чувствам, че той си има някоя" (като се има предвид съперница) – в 90% от случаите се оказва права, макар и да не е в състояние да приведе никакви аргументи в доказателство на това тревожно обстоятелство. Още Ръдиард Киплинг е отбелязал, че: "Женската интуиция притежава по-голяма точност, отколкото мъжката увереност".

Едновременно с това тестовете показват, че процентът на женските попадения "в десетката" не е по-малък от процента на мъжките попадения, при това чрез използване на строг логически анализ. Загубата на време и усилия при единия и другия случай е очевидна и можете да я прецените сами.

разлики мъж жена

Повишеното внимание на жената към подробностите и детайлите води понякога до там, че увлечена от дреболии, тя не забелязва главното или най-важното.

– Къде беше днес, миличка?
– При английската кралица.
– Какво видя в двореца?
– Видях мишка на килима.