За вечното противопоставяне между мрака и светлината

тъмнината и светлината

- Почакай, искаш да ми кажеш, че разсъмването е победа на светлината над тъмнината, на деня над нощта?

- Естествено, а залезът обратно. В това се крие и вечното противопоставяне и борба между Тъмнината и Светлината.

- Ужас! Странни мисли се въртят в главата ти. Кой? Кой ти каза, че те се сражават?

- А какво правят според теб?

- Как какво?! Позволи ми да те попитам, какво могат да правят мъжкото и женското, Деня и Нощта, които просто не могат да съществуват поотделно, които се срещат само два пъти – на разсъмване и на здрачаване? Наистина ли мислиш, че в тези два мига им е точно до битка? За какво им е тя?! За какво?!

- Аааа!!!!

- Ето, това е!