Хората са заедно, докато го искат и двамата

Хората са заедно, докато го искат и двамата
 1. Хората са заедно, докато и двамата искат да бъдат заедно. Нито дълг, нито чест, нито морал могат да приковат един човек към друг. Когато човек иска да си тръгне, той ще си тръгне и от дом, и от деца, и от умиращ. Ако не иска, той ще остане рядом, независимо от всичко.
 2. Когато един човек иска да бъдете заедно, никакви ваши недостатъци няма да му попречат.
 3. Когато човек иска да си тръгне, никакви ваши добродетели няма да го спрат.
 4. Колкото и да си некрасив и непривлекателен, ще се намери някой на когото да се харесаш. Колкото и да си добър и желан, все ще се намери някой, който да те отхвърли.
 5. Ако са те отхвърлили, това не означава нищо. Ти не ставаш по-лош или по-нищожен, нищо страшно не се случва в действителност. Твоят човек е някъде там по света и той ще те приеме.
 6. Ако са те приели, все някога ще се разделите – ако не в живота, то в смъртта. Грижи се за това, което имаш, не тъгувай за това, което губиш и не се страхувай да го изгубиш.
 7. Радвай се, че има човек, който те кара да грееш. Сам ти бъди светлина – колкото повече светлина има, толкова по-малко страхове, колкото по-малко страхове, толкова по-малко тъмнина в душата.
 8. Листо, което иска да се върне на дървото, може да плува срещу течението и да лети срещу вятъра. Но дървото няма да го прикрепи към стария клон и приеме обратно.
 9. Колкото повече обичаш, колкото повече даваш любов, толкова повече остава. Ако пък, давайки любов, изпитваш болка или омраза – означава, че си дал на човека отрова в шоколадова глазура. Едва ли е нужно да изискваш благодарност за такъв дар.
 10. Отпускай се. Позволи на човека да е нещо повече от огледало на твоята любов – още повече, че той е повече от това. Да се разтваряш в любимия е рядък талант и рядко проклятие. Бъди себе си, бъди достоен, забрави за страха – един ден той все още може да се върне. Но не и днес.
 11. Вярвай. Доверявай се. Грей. Благодари. Не мисли за това как може да бъде, а само за това, че си тук и сега, в огън и вода, под звездите.
 12. Тръгни си преди мъртвата любов да започне да мирише на мърша. Стигни до там, докато желанието не се е превърнало в мания.
 13. Това, което е купено с пари – струва само пари.
 14. Това, което е измолено, изплакано, отнето и откраднато – един ден ще се отнеме стократно.
 15. Това, което е дадено на добра воля, от сърце – е безценно.
 16. Как да познаеш твоя човек – просто е. Ще вървиш насреща му и ще се сблъскате по средата на пътя. Той не е знаел. Ти не си искал. Намерили сте се. И накъдето и да сте били тръгнали по-рано, вие сте сега заедно по пътя.

Вероника Батхан