Дънерът и трите жаби

Дънерът и трите жаби

Веднъж един мъдър Учител попитал своите притихнали и пооклюмали се ученици:

– Представете си сега нещо: върху дънер в блатото седят три жаби и квакат. Една от тях решила ей така, изведнъж,  да скочи във водата. Колко жаби са останали тогава на дънера? Може ли някой да каже?

– Три... – неуверено отвърнал след известно време един от тях.

– Разбира се – точно три жаби, – усмихнал се доволен Учителят. – Тъй като жабата само решила да скочи, но всъщност, не е предприела абсолютно никакви действия.

Запомнете: Никога не бъркайте действието с вземането на решение. Понякога ви се струва, че вече сте „скочили”, но в действителност все още седите върху „дънера”.