Мъдра притча за призванието

madra-pritcha-za-prizvanieto1Препоръчва се за прочитане от всеки жител на планетата!

Петима мъдреци се заблудили в непрогледна и гъста гора.

Първият от тях казал:

Аз ще тръгна надясно – неслучайно се смята, че дясното е правилната посока.

Аз ще поема наляво – така ми подсказва моята интуиция, казал вторият мъдрец.

Третият казал:

Аз ще тръгна напред – трябва да се движим напред, гората със сигурност ще свърши и ще се открие нещо ново.

Четвъртият казал:

Аз ще се върна обратно – оттам дойдохме, значи задължително ще изляза от гората.

Петият казал:

Всички вие не сте прави. Има по-добро решение. Сега ще ви го кажа. Почакайте ме.

Мъдрец номер 5 намерил най-високото дърво и се изкатерил по него. Но докато се качвал, всички останали се разпръснали – всеки в своята посока. От върха на дървото той видял накъде трябва да се тръгне, за да се излезе по-бързо от гората. Сега дори можел да каже в каква последователност ще стигнат до края на гората другите мъдреци. Качил се най-отгоре и веднага успял да намери най-краткия път. Оказал се над проблема и решил задачата по-добре от всички! Знаел, че всичко е направил правилно. А останалите – не. Те се оказали упорити и не се вслушали в думите му. Той се оказал истински мъдрец!

Но, всъщност, това не е всичко – защото...

Той грешал.

Всички останали постъпили също правилно.

Този, който поел наляво, попаднал в най-гъстата част на гората. Там се наложило да гладува и да се бие с диви животни. Но по този начин той се научил да оцелява в гората, станал част от нея и бил в състояние да научи на това и останалите.

Този, който поел по пътя надясно, срещнал разбойници. Те му взели всичко и го принудили да ограбва заедно с тях. Обаче след известно време той постепенно разбудил в разбойниците това, което те били забравили – човечност и състрадание. Разкаянието на някои от тях се оказало толкова силно, че след смъртта на мъдреца някои от тях сами се посветили на мъдростта.

madra-pritcha-za-prizvanieto

Този, който решил да се върне назад, проправил пътека през гората, която скоро се превърнала в път за всички, които желаели да се насладят на гората без да рискуват да се загубят.

Този, който смело тръгнал напред, се превърнал в първооткривател. Той стигнал до места, където никой друг не бил достигал и разкрил за хората невероятни нови възможности, редки лечебни растения и невиждано красиви животни.

Този, който се изкачил на дървото, се превърнал в специалист по намирането на преки пътища. Към него започнали да се обръщат всички, които търсели бързо решение на проблемите си, даже ако това не водело до някакво развитие.

В крайна сметка всеки от петимата мъдреци изпълнил своето призвание.

Умей да се изкачиш по-високо и да видиш кратък път.

Умей да позволиш на другите да тръгнат по своя собствен път.

Умей да признаеш за мъдреци всички – всеки път е важен сам по себе си и достоен за уважение.

И още...

Умей да погледнеш отвъд финала – там винаги има продължение.