15 признака на психологическата зрялост по Ейбрахам Маслоу

Маслоу, психология

Психологическата зрялост е важен елемент при оценка на състоянието на собствената ни психика. Зрелостта допринася за разкриване на всички способности и таланти на човека, помага за просперитета, както на духовно ниво, така и материално. Този списък ще бъде много полезен за тези, които обичат качествена храна за ума и по всякакъв начин поддържат своя интелектуален ръст.

Самият Ейбрахам Маслоу вярвал, че личностите, като притежават изброените по-долу качества, съставляват само 1% от населението и са един вид образец за "качествен човек" – психически здрави и максимално изразяващи човешката същност хора.

15 признака на зрялата личност по Ейбрахам Маслоу:

Маслоу, психология, психологическа зрялост

 1. По-адекватно възприемане на реалността, освободено от влиянието на актуалните потребности, стереотипи, предразсъдъци, интерес към неизвестното.
 2. Приемане на себе си и другите такива, каквито са, отсъствие на изкуствени, хищнически форми на поведение и отхвърляне на подобно поведение от страна на другите.
 3. Прояви на спонтанност, простота и естественост. Съблюдаване на установените ритуали, традиции и церемонии, но отношението към тях е с нужното чувство за хумор. Това не е автоматичен, а съзнателен конформизъм на ниво външно поведение.
 4. Делова насоченост. Такива хора обикновено са заети не със себе си, а със своята жизнена задача. Обикновено те съотнасят своята дейност с универсалните ценности и са склонни да я разглеждат от гледна точка на вечността, а не на настоящия момент. Така че те в някаква степен са философи.
 5. Позиция на отдалеченост, дистанция по отношение на много събития. Това им помага относително спокойно да понасят неприятностите и да бъдат по-малко податливи на влияния отвън. Те често са склонни към самота.
 6. Автономия и независимост от обкръжението; устойчивост под въздействието на фрустриращи фактори.
 7. Свежест на възприятията: намирането всеки път на новото във вече известното.
 8. Гранични преживявания, които се характеризират с усещане за изчезването на собственото Аз.
 9. Чувство за общност с човечеството като цяло.
 10. Приятелството с други самоактуализиращи се (търсещи самопознание) хора: тесен кръг от хора, отношенията с които са много дълбоки. Липсата на прояви на враждебност в междуличностните контакти.
 11. Демократичност в отношенията. Желанието да се учат от другите.
 12. Устойчиви вътрешни морални норми. Остро усещат доброто и злото: ориентирани са към целта, а средствата винаги им се подчиняват.
 13. "Философско" чувство за хумор. Отношение с чувство за хумор към живота като цяло и към себе си, но нечие затруднение, недъг или трудности никога не считат за смешни.
 14. Творчески подход, креативност, независимо с какво се занимава човека и проявяваща се във всичките му действия.
 15. Критично отношение към тази култура, към която принадлежат: избира се доброто и се отхвърля лошото. Чувстват се повече представители на човечеството като цяло, а не като част само от една култура.