Научете децата си

Учете децата си, че за да бъдат щастливи
в живота не трябва да има нищо допълнително:
нито човек, нито място, нито някакви вещи,
че истинското щастие е вътре в самите тях.
Учете ги, че те са си самодостатъчни.


Учете децата си, че поражението е само фикция,
че всеки опит е успех,
и че всяко постижение води до победа,
и че първата победа не е по-малко важна от последната.


Учете децата си, че цялостно са свързани с живота,
че те са едно с всички хора,
и че никога не са разделени от Бога.

Учете децата си, че те живеят в свят
на невероятно изобилие,
че всичко в този свят е достатъчно за всички,
и всичко е в равна степен достижимо за всеки,
а не се състои в трупането на повече,
каквото и повечето получават.


Учете децата си, че каквото и да поискат да имат в живота си
не е недостойно или неизпълнимо.
Че не бива да се съревновават с другите заради нещо,
и че божията благословия е за всички.


Учете децата си, че никой няма право да ги съди,
че не трябва да се притесняват, че винаги трябва да са прави.
Че не е нужно винаги да са най-добри,
за да изглеждат прекрасни в очите на Бог.

Учете децата си, че са последствията и наказанието
не са едно и също нещо.
Че не съществува смърт в света,
и че Бог никога никого не осъжда.

 

Учете децата си, че за любовта няма условия,
и че не трябва да се безпокоят, ако изгубят любовта ви или на Бог,
и че тяхната собствена любов, подарена безусловно,
е най-големият подарък, който те сами могат да дадат на света.


Научете децата си, че да си странен
не означава, че си по-добър,
че показване на превъзходство пред другите
не означава, че хората ще могат да видят какви хора са в действителност.

И кое е най-голямото изцеление от знанието:
"моят начин не означава по-добре, моят начин е просто различен".


Научете децата си, че няма нищо,
което не биха успели да направят в живота.
Че илюзията на невежеството за вселенските закони се изкоренява с планетата Земя.
И че единственото, което трябва да се върне на всички хора на планетата,
е напомнянето кои са те в действителност.


Учете на това децата си не чрез думи,
а чрез действията си.
Не чрез дискусии,
а чрез собствен пример.


И това, което правите, вашите деца също ще правят
и както живеете сега – те ще живеят също така.
Научете ги на това и ще ги научите на Голямото.

И не забравяйте...
Ние всички сме едно.

Нийл Доналд Уолш