Добро, зло, любов, страх

Добро, зло, любов, страх

Питаш се как да реагираш на лошите хора в живота си. Които те обиждат, нараняват, унижават, изпълват те с негативизъм. Като цяло зли хора.

Но първо се постарай да разбереш техния характер и всичко ще си дойде на мястото.

Цялата работа е в това, че зло няма. Истината е, че има само две емоции, сенки, които раждат необикновено разнообразие – това са ЛЮБОВ и СТРАХ.

Няма такива хора, които искрено биха искали да причинят болка на ближния си и да излеят върху него омраза. Просто зад всяка зла дума или действие стои уплашено дете, което иска да си върне избрания бонбон или да докаже своята вътрешна значимост.

Има само деца, които не са били обичани, не им е дадено необходимото внимание. Те са убедени, че за любовта и за своята значимост трябва да се борят, а където има битки – винаги има страх от поражение, страх, че няма да се получи.

Страхуват се от липсата на признание, страх от загуба, страх от утрешния ден, страх от неуважение – всичко това ражда агресия, стрес, зацикляне на миналото и бъдещето. А това е далеч от любовта.

Добро, зло, любов, страх

Събуди се на секундата.

Представи си, най-злите хора в твоя живот на никого не желаят зло! Те просто са изплашени до смърт.

Опитай да видиш отвъд злото изплашеното дете, на което просто липсва любов, увереност в утрешния ден и в живота като цяло.

И ако не спиш наяве, ти ще разбереш тази игра. И когато видиш всички тези страхове, комплекси и обиди, които стоят зад ожесточени спорове, какво ще почувстваш към този човек...

Бъди любов. Каквото и да се случва наоколо – просто носи светлина. Светлината разтваря Страха.

Няма нищо друго, освен любов и страх. Никой не желае да ти стори зло, не иска да те обиди. Всичко това са само маски, които прикриват страха.

И всичките ти действия са просто избор между Страх и Любов, който ти правиш точно Сега.