Музика за душата – Джубран Халил Джубран

muzika-za-dushata-dzhubran-halil-dzhubran1

 1. Адът не в мъчителното изтезаване, адът е в празното сърце.
 2. Да бъдеш сдържан, казвайки истината, е лицемерие.
 3. Да бъдеш щедър означава да даваш повече, отколкото можеш; да бъдеш горд означава да вземеш по-малко, отколкото ти трябва.
 4. Във волята на човека има сила на стремление, която превръща мъглата вътре в нас в слънце.
 5. Във всяко сърце изпълнено със зима дебне трепетна пролет, а зад покрова на всяка нощ – усмихващата се зора.
 6. В сърцето на онзи, който страстно се стреми към красотата, тя сияе по-ярко, отколкото в очите на съзерцаващия я.
 7. Вашата болка – това е счупване на черупката, в която е скрито вашето разбиране.
 8. Вашите деца не са ваши деца. Те се появяват чрез вас, но не и от вас. Можете да им дарите любовта си, но не и вашите мисли, защото те имат свои мисли. Можете да дадете дом на телата им, но не и на душите им. Вие сте само лъковете, от които са изпратени напред живите стрели, които вие наричате свои деца.
 9. Щедростта се състои не в това да ми дадеш нещо, от което аз се нуждая повече от теб, а да ми дадеш нещо без което сам не можеш.
 10. Вечно е било така, че дълбочината на любовта се познава само в час на раздяла.
 11. Външният вид на нещата се променя според настроенията и така ние виждаме магията и красотата в тях, следователно магията и красотата в действителност са в нас самите.
 12. Споменът е от рода на срещите.
 13. Всичко прекрасно и велико на този свят е създадено единствено с мисълта или чувството на човека.
 14. Можете да станете свободен само тогава, когато дори самото желание да търсите свободата се превърне за вас в юзда и вие престанете да говорите за свободата като за търсено и намерено.
 15. Дълбоко в душата има желание, което води човек от видимото към невидимото, към философията, към божественото.
 16. Господ е сътворил музиката като общ език за хората.
 17. Даровете, произтичащи от справедливост са по-големи от тези, които са от милосърдие.
 18. Добротата и нежността не са признаци на слабост и безсилие, а проява на сила и решителност.
 19. Достигайки края на това, което трябва да знаете, ще се окажете в началото на това, което трябва да почувствате.
 20. Единственият начин да помогнеш на себе си е да помагаш на другите.
 21. Ако довериш тайните си на вятъра, не го кори за това, че той ще ги разкрие на дърветата.
 22. Има ли по-голям недостатък от този да забелязваш чуждите недостатъци?
 23. Животът е остров в океана на самотата, остров, чийто скали са надеждите, чиито дървета са мечтите, чиито цветове – уединението, а ручеите – жаждата.
 24. Живот без любов е като дърво без плодове и цветове.
 25. Животът без свобода е като тяло без душа, а Свободата без Мисъл – като смутен Дух...
 26. Животът не е само забавление. Животът е намерение и решителност.
 27. Значимостта на човека се определя не от това, което той е постигнал, а по-скоро от това, което той дерзае да постигне.
 28. Истинската красота е поляна, идваща от светая светих на духа и даряваща тялото подобно на това как животът произтича от дълбините на земята и дава цвят и аромат на цветето.
 29. Истинската Светлина е тази, която идва от вътрешността на човека и разкрива тайните от сърцето на душата, правейки я щастлива и съгласна с живота.
 30. Източникът на страха е в сърцето ви, а не в ръцете на заплашващия.
 31. Когато сянката избледнява и изчезва, угасващата светлина става сянка на друга светлина. Така и вашата свобода, отхвърляйки оковите си, самата тя слага окови на по-голяма свобода.
 32. Когато стоиш с гръб към слънцето виждаш само своята сянка.