Всичко се променя

животът се променя

Приятели, забравете стереотипните поставяния на етикети, разделянето на хората на силни и слаби, на лоши и добри...

Чисти видове просто не съществуват!

Нашата психика е устроена по такъв начин, че един и същи човек, при едни и същи обстоятелства, може да даде диаметрално противоположни реакции, които ще бъдат обусловени от текущото му състояние, както и от страхотното разнообразие на други външни и вътрешни фактори.

Повярвайте ми, пропускайки през душата си хиляди човешки истории и съдби... аз съм видяла как априори считащи се за силни, се пречупваха и проваляха там, където същите тези стереотипни слабаци се оказваха на висота.

Аз видях как хора с етикет "лоши" в много ситуации се държаха къде, къде по-благородно, отколкото иначе общопризнатите за "бели и добри".

Виждала съм "тъпа блондинка" със силиконови устни как се грижи за умиращ в хоспис, без да се плаши и гнуси от никакви пролежни рани и миризми, а високо интелектуални дами с три висши образования срамежливо да запушват нос и тихичко да се отдалечават, въпреки че гръмко са тръбили за благотворителност на всеки ъгъл...

Виждала съм "несъкрушим мачо", който предизвиква трепет още на етап запознанства с непохватни букети, а след това зарязващ жената с появата на дете с увреждания... и обикновени незабележими момчета, не е ясно как, но превръщащи се в каменната стена, за която мечтае всяка жена.

Видяла съм всичко...

И затова са ми смешни и забавни всички тези "имиджи" на силни и слаби.

Днес е така, а утре – ето пък така.

И няма виновни.

Животът е процес – жив и гъвкав.

И в него няма никакви фундаментални постройки.

И колкото по-здрав е психически човек, толкова повече той е готов за моментните промени. За необходимостта бързо да се приспособява към най-различни обстоятелства, за овладяване на новото. Смело да тръгне натам, където никога по-рано и не мислел да се окаже...

И колкото повече той е готов да не се превъзнася от факта на своята сила днес, така и да не смачква себе си, когато прояви слабост утре.

Всичко се променя...

И се променя много бързо...

Човекът – той преди всичко е просто човек... не робот.

Не забравяйте това... и бъдете на своя страна!

Автор: Лилия Град – психолог