Ошо: Зрелият човек има достатъчно цялост, за да бъде сам

Ошо, зрялост, любов

Учението на Ошо представлява хаотична мозайка, съставена от елементи на будизъм, йога, даоизъм, сикхизъм, гръцка философия, суфизъм, европейска психология, тибетски традиции, християнство, хасидизъм, дзен, тантризъм и други духовни течения, преминали през системата на собствените му възгледи. Самият той говори за това така: "Аз нямам система. Системите могат да бъдат само мъртви. Истината е извън конкретни форми, определения, вербални формулировки, практики, логика, а нейното постигане се извършва хаотично, а не систематично".

И в това е ценността на неговите съвети. Те помагат да изградим свой собствен мироглед, извън рамката на всяко друго учение. А собственият опит и получените "чрез себе си" изводи са най-ценната валута.

Откъс от работата му "Зрялост. Отговорността да бъдеш себе си":

"Зрелият човек притежава достатъчно цялост, за да бъде сам. И когато един зрял човек дава любов, той я дава без всякакви полепнали по нея тайни нишки – той просто дава.

Основният проблем с любовта е първо да станем зрели. След това ти ще си намериш зрял партньор; тогава незрели хора съвсем няма да те привличат. Точно така се случва.

Ако си на двадесет и пет години, ти няма да се влюбиш в двумесечно бебе. По същия начин е, ако си зрял човек психологически, духовно, ти няма да се влюбиш в дете. Това не се случва. Това не може да бъде, ти виждаш, че това е безсмислено.

Когато един зрял човек дава любов, той чувства благодарност за това, че си я приел, а не обратното. Той не очаква, че ти ще бъдеш благодарен за това – не, изобщо не, той дори няма нужда от твоята благодарност. Той благодари на теб за това че си приел любовта му.

И когато двама зрели човека са влюбени, се случва един от най-големите парадокси на живота, едно от най-красивите явления – те са заедно, но в същото време са безкрайно сами.

Те до такава степен са заедно, че са почти едно цяло, но тяхното единство не разрушава индивидуалността им – фактически, то я увеличава, те стават по-индивидуални.

Двама зрели човека си помагат един на друг в любовта да станат по-свободни. Няма никаква политика, никакви дипломации, никакви опити да подчините на себе си другия. Как можеш да се опитваш да подчиниш човека, когото обичаш? Само помисли за това – подчинението е вид ненавист, омраза, гняв, враждебност. Как може дори да мислиш за това, че е възможно да подчиниш на себе си човека, когото обичаш?

Ти искаш да видиш този човек напълно свободен, независим; ти искаш да му дадеш повече индивидуалност. Ето защо аз наричам това велик парадокс: те са заедно дотолкова, че почти са се слели в едно, но все пак в това единство остават индивидуалности.

Техните индивидуалности не се смесват – те са подсилват. Един друг се обогатяват в свободата си".

Източник: "Ошо: Зрялост. Отговорността да бъдеш себе си"