25 безсмъртни мисли на Лев Толстой

Безсмъртни мисли на Лев Толтой

Владимир Набоков използвал в своите лекции интересен прийом – затварял всички щори в помещението до пълна тъмнина. Чувала се фразата: „На небосклона на руската литература това е Гогол“ – в дъното на стаята светвала лампа. „Това е Чехов“ – на тавана светвала друга лампа като звезда. „Това е Достоевски“ – включвал всички лампи Набоков. „А това е Толстой“ – отварял щорите и помещението се заливало от ярка слънчева светлина.

Убедете се сами в нетленността на творчеството на Лев Николаевич Толстой:

Мисли на Лев Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой

Мисли на Лев Николаевич Толстой