Какво слушате? Тест за определяне на типа личност

music-test-tip

Кажи ми какво звучи в слушалките ти и аз ще ти кажа кой си.

Това поне твърдят авторите на изследването, показващо връзката между музикалните предпочитания и способностите за емпатия и систематизиране на света.

Вашите съседи до късно през нощта слушат силно тежък рок? Опитайте мотивирано да им обясните защо не трябва да го правят. Те трябва да са особено възприемчиви към логичните умозаключения или поне такъв извод следва от публикуваното научно изследване на психолога от Кеймбридж Дейвид Грийнберг (David Greenberg)1. Ученият решил да намери връзката между модела личност и музикалните вкусове, предложена от неговия колега и съавтор на изследването Саймън-Барон Коен (Simon Baron-Cohen).

Чувства и логика

Барон-Коен предложил хората да се поделят на "емпатици" и "систематици".

Към първата категория се отнасят индивиди, способни по-добре да разбират емоциите на околните и поведението на сложни и нелинейни системи, неподлежащи към очевидни закономерности. Накратко хората, притежаващи висок емоционален интелект, но не винаги с логично мислене.

"Систематиците", обратно, имат по-висок коефициент на интелигентност (КИ) и се стремят във всичко да открият закономерности и причинно-следствена връзка.

Теорията на Барон-Коен е приета от научната общност нееднозначно. Критиците посочват, че много от неговите заключения не са подкрепени с достатъчно експериментален материал. И въпреки това поддръжници също не липсват.

Тази теория е залегнала в основата на изследването на Дейвид Грийнберг. В него са взели участие 4 хиляди души. Те са попълнили няколко разработени от Барон-Коен въпросници, които позволяват да се определи тяхната принадлежност към емпатическия, систематическия или междинен тип. А след това прослушали фрагменти от 50 музикални произведения. И разликата между вкусовете се оказала доста осезаема.

„Емпатиците“ са по-склонни към музика, която не е сложна, но много мелодична, сравнително модерна, с акцентирано присъствие на струнните инструменти, понякога тъжна, притежаваща определена емоционална дълбочина. Сред любимите жанрове на "емпатиците" са лекия рок, ритъм енд блус, поп-музика, кънтри и фолк, а също и електронна музика.

"Систематиците" предпочитат музиката да е много по-енергична, с разнообразен и не винаги правилен ритмичен модел, с подчертано присъствие на ударни инструменти и като цяло по-сложна. Любимите им жанрове са тежък рок, пънк-рок, хеви метъл и странно, но класическа музика.

Към изследването са проявили интерес музикалните онлайн услуги, които се стремят да изградят модел на потребителите си и да предложат подходяща за тях музика.

Можем само да съжаляваме, че в изследването не е включена българската поп-фолк музика. Щеше да е интересно към кой тип биха причислили нейните почитатели учените и как трябва да говорим с тях, ако в 2 часа през нощта я чуем силно.

Мини-тест

За да определите към кой тип принадлежите преминете нашия мини-тест и отбележете коя от композициите ви харесва повече:

  1. Leonard Cohen - Hallelujah
  2. Queen - Crazy Little Thing Called Love
  3. Norah Jones - Don't Know Why
  4. Sex Pistols - God Save The Queen
  5. Metallica - Enter Sandman
  6. Vivaldi - Violin Concerto in G Major

Резултати:

 • Ако предпочитате композициите от 1) до 3) вие спадате към групата на емпатиците
 • Ако повече ви допада музиката от 4) до 6) вие сте систематик

1 D. M. Greenberg et al. «Musical Preferences are Linked to Cognitive Styles»