Глупакът, осъзнаващ, че е глупак, вече не е глупак – Достоевски

Художник: Judi Gibson

 1. Понякога е по-изгодно да имаш повече врагове, отколкото повече приятели.
 2. Егоистите са капризни и страхливи пред отговорността: в тях го има вечното, страхливо отвращение да свързват себе си с каквато и да е отговорност.
 3. Егоизмът умъртвява щедростта.
 4. Безмерното самолюбие и самомнение не са знак за чувство за собствено достойнство.
 5. Глупакът, осъзнаващ, че е глупак, вече не е глупак.
 6. Да не се удивяваш от нищо, разбира се, е признак на глупост, а не на ум.
 7. Който е склонен лесно да губи уважение към другите, то преди всичко не уважава себе си.
 8. Хуморът е остроумието на дълбокото чувство.
 9. Веселието при човек – това е забележителна черта на човека.
 10. Добре смеещият се човек – означава, че е добър.
 11. Смехът изисква преди всичко искреност.
 12. Лош знак е, когато спират да разбират иронията, алегорията, шегата.
 13. Трябва да обичаш живота повече от смисъла на живота.
 14. Има три вида подлеци на света: наивни подлеци, тоест убедени, че в тяхната подлост има висше благородство; подлеци, срамуващи се от собствената си подлост, но с намерение все пак да я довършат; и, най-накрая, просто подлеци, чистокръвни подлеци.
 15. Никаква мъгла не може да устои срещу лъчите на истината.
 16. Няма нищо по-трудно в света от прямотата и няма нищо по-лесно от ласкателството.
 17. Лъжат единствено негодниците.
 18. Любовта е толкова могъща, че преражда и нас самите.
 19. Без идеали, т.е. без желанието, макар и с малко да сме по-добри, никога няма да се получи никаква добра действителност.
 20. Основната идея винаги трябва да е недосегаемото по-висше, отколкото възможността за нейното изпълнение.
 21. Мерилото на хората не е какъв си, а това, което смяташ за прекрасно и истинско, по което въздишаш.
 22. Най-добрите хора се познават по висшето нравствено развитие и висшето морално влияние.
 23. Не е достатъчно да се определи моралността по вярност на собствените убеждения. Трябва непрекъснато да си задаваш въпроса: верни ли са моите убеждения?
 24. Морално е само това, което съвпада с вашето чувство за красота и идеалът, в който го въплъщавате.
 25. Да потискате в себе си отговорността и да не признавате задълженията си, изисквайки в същото време всичките си права, е единствено свинщина.
 26. Нека съдебните заседатели прощават на престъпниците, но проблем е, ако престъпниците сами започнат да прощават на себе си.
 27. Няма щастие в бездействието.
 28. В сегашния образ на свободата светът влага разюзданост, след като истинската свобода е единствено в овладяването на себе си и волята си, така че в крайна сметка да се постигне такова морално състояние, което позволява във всеки един момент да си истински господар на себе си. А разюздаността на желанията води единствено към робството ваше.
 29. Ако си тръгнал към целта си и се спираш по пътя да хвърляш камъни по всяко лаещо те куче, то никога няма да постигнеш целта.
 30. Не силните са по-добри, а честните. Честта и собственото достойнство са по-силни от всичко.
 31. При честните враговете са винаги повече, отколкото при нечестните.
 32. Трябва ум, за да постигнеш това, което искаш.
 33. За да постъпваш умно, един ум не стига.
 34. Не умът е главното, а това което го направлява – същността, сърцето, благородните свойства, развитието.