Сребролюбецът и завистливият

srebrolyubetsat-i-zavistliviya

Един гръцки цар пожелал да разбере кой от двамата е по-лош –сребролюбецът или завистливият, защото и двамата не желаят доброто на другите. За тази цел той заповядал да му доведат сребролюбеца и завистливия и им казал:

– Искайте от мен всичко, което си пожелаете, само знайте, че вторият ще получи двойно от това, което ще поиска първият.

Сребролюбецът и завистливият дълго се препирали, не искайки никой от тях да поиска първи нещо от царя, което след това вторият да получи два пъти. Накрая царят казал на завистливия той да си поиска първи. Завистливият, обхванат от недоброжелателство към ближния, вместо да поиска нещо, се обърнал злонамерено и казал на царя:

– Господарю! Заповядай да ми извадят едното око.

Изненадан, царят попитал защо той изявява такова желание.

Завистливият отговорил:

– За това, защото ти, царю, да заповядаш на моя другар да извадят и двете очи.