Избирайте хора със своето ниво на ценности

ценностна система, морални ценности

По-рано мислех, че човек може да се случи да е всякакъв: може крадец, може мошеник, може измамник. Значи така му се е развил живота в семейството, така е възпитан от родителите или духът му трябва именно такива уроци да премине.

Аз и сега разбирам това, но около себе си искам да имам хора от различен тип, съвсем друг. Това са хора, за които честта, думата им, достойнството, съвестта имат значение.

Може би в повечето случаи, ангажирани с тази битова заетост, жените рядко се замислят върху тези категории. По-конкретно, смята се, че към женствеността те нямат отношение, затова и не си струва да работят върху характеристики, които не развиват женственост, не им помагат да си намерят мъж и да се оженят и, както изглежда, само пречат на реализацията във външния свят. Това е погрешно схващане. Всички взаимоотношения могат да бъдат дългосрочни и качествени само в един случай: ако ценностите на хората съвпадат.

В мен изниква голямо опасение към мъж, който не може да обясни какво означава за него чест и умение да държи на думата си. Ако съвестта той определя като "опитвам се да не лъжа, максимум просто ще замълча", то като личност той представлява тъжна картина. Съвестта – това е точно нещо по-голямо. Ако човек не може сам за себе си да определи моралните категории, да се контролира, оценява постъпките си, то това е много печално.

Психолозите могат да обяснят всяко човешко поведение. От гледна точка на „да намерим за себе си оправдание“, това е много удобна наука. Човек има безброй сексуални контакти, манипулира, избягва отговорност? Това означава, че не е обичан като дете, има нарушение на привързаността в резултат на влиянието на травматични отношения с майка си и още много.

Но ако си пораснал, станал възрастен, възпитавай сам себе си! Търси своето самосъзнание! Винаги може да се намери извинение за болката, която причиняваш на други хора, но преди всичко, ти виждаш какво правиш, поне по ответната реакция разбираш. Ако имаш здрав мозък (без органични поражения от детството си), ти трябва да умееш да анализираш. Дори ако неизвестна сила те тласка да крадеш или да се възползваш от тялото на друг човек за един път, ти си в състояние да разбереш, да видиш, да усетиш, че правиш на другия лошо. И виждаш! Но предпочиташ да приспиш тези съмнения в далечния ъгъл на съзнанието си и да оправдаеш себе си.

Ако човек е воден и го управляват ценности от ниско естество (нисши ценности): пари на всяка цена, удоволствия на всяка цена, отдаване на своите прищевки, капризи, той се превръща в мръсно същество от ниско ниво.

Говорейки на психологически език, животното "То" надделява, взема връх над "Аз" при пълна липса, отсъствие на "Свръх-аз". "Аз" е наясно, осъзнава и удовлетворява неосъзнатите желания и потребности на "То", с помощта на нормите и законите на "Свръх-аз"-а. Наличието на всички три компонента "То", "Аз" и "Свръх-аз" в психиката на човека го правят пълна, завършена личност. В противен случай се получава заместител (сурогат), недоправен, незавършен човек, с такива е невъзможно да се изгради нещо пълноценно.

Нито умът, нито интелектът, нито образованието сами по себе си не определят ценностите от високо ниво. Тези ценности се формират от вътрешната чистота и пълнота, от неуморната работа над себе си. Те правят човек не просто живо същество, а Човек. Само ценности от висок порядък: достойнство, уважение, самоуважение, сила на волята и сила на духа, съвестта задават високи вибрации на душата и правят човека чист и светъл.

Такива хора не трябва да живеят, да се сприятеляват, да работят с мръсни персонажи. Те никога няма да бъдат разбрани. Неизбежно ще има стремеж да бъдат смачкани, смазани и унищожени. Безсъзнанието е многократно по-мощно и по-силно от свръхсъзнанието.

Избирайте хората на своето ниво на ценности и ще сте щастливи!